Dodany: 2012-10-23 08:58:37

 

Zasady rachunkowości – zasada istotności Rachunkowość ma wiele twarzy, ale naczelną jej twarzą zawsze niezmienną są jej zasady. Winny być przestrzegane bez względu na wszystko, jest to wymuszone przez ustrój prawny. Rachunkowość jest z praktycznego punktu widzenia niczym więcej jak tylko zapisem ustawowym.

 

W biuro rachunkowe gdańsk wszystkie te zasady są znane i wykorzystywane do służenia klientom i ich interesom. Gdyby tak nie było biuro rachunkowe gdańsk nie działałoby legalnie. Jedną z ważniejszych zasad rachunkowości jest reguła istotności, jest to zasada która mówi że wszystkie zdarzenia gospodarcze winny być ujmowane w sprawozdaniach finansowych. Nie można żadnego nawet mało znaczącego opuszczać.

 

Nieprzestrzeganie tej zasady oznacza unieważnienie takiego sprawozdania dodaje szef biuro rachunkowe gdańsk. W biuro rachunkowe gdańsk nie ma takiej możliwości jak zafałszowanie bilansu przez pominięcie jakiegoś wydarzenia, to przestępstwo z punktu widzenia prawa. Są to przestępstwa ścigane z urzędu, i przeciwko państwu..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Zasady rachunkowości – zasada istotności
Nick: